cinsiyet değiştirecek bayan hastada operasyon planlaması
penisi oluşturacak flapların hazırlanması
yeni idrar yolu oluşturulması
alt yüzden görünüm
erkekten kadına cinsiyet değiştirme ameliyatı evreleri ve sonucu