12-YARA TEDAVİSİ

Şeker Hastalarında Oluşan Yaralar

Şeker Hastalarında Oluşan Yaralar: Uzun yıllar boyu devam eden şeker hastalığının komplikasyonlarının biri olan damar bozuklukları ve buna bağlı bölgesel doku kanlanması eksiklikleri sonucunda ilgili bölgelerde kolaylıkla yara açılmasına yol açar. Kan dolaşımının zaten çok zayıf olduğu ayak ve bacak bölgeleri bu nedenle ilk olumsuz etkilenen bölgelerdir. Tedavi kan şekerinin düzenlenmesi, ayağın istirahati ve yüksekte tutulması, uygun yara bakım ve pansuman yöntemlerinin uygulanması, daha sonra da plastik cerrahi yöntemlerle yaranın kapatılmasından oluşmaktadır. Tedavi oldukça uzundur ve sabır gerektirir. Tüm çabalara karşın zaman zaman hastanın durumunda gerilemeler  görülebilir.

 

Yatalak Hastaların Yaraları

Yatalak Hastaların Yaraları: Uzun süre yatan hareket yeteneği sınırlı, ya da şuuru kapalı kişilerde sürekli basınç gelen bölgelerin dolaşımının yavaşlamasına bağlı oluşan yaralardır. Bası yaraları olarak adlandırılır. Tedavide öncelikle etkenin ortadan kaldırılması gereklidir. Bir başka deyişle yaralı veya riskli bölgedeki basıncın dokular üzerindeki etkisi yok edilmez ise yara iyileşmesini sağlamak mümkün değildir. Bu amaçla hastanın bilinci yerinde ise sık sık hareket ettirmek, mümkünse yürütmek, bilinci yerinde değilse sık sık pozisyonunun değiştirilmesi, altının kuru ve kırışıksız kalmasının sağlanması, havalı yatak kullanılması gibi önlemlerin alınması şarttır. Tüm bu önlemlerden sonra uygun yara bakımı ve pansumanlarla ya yaranın iyileşmesi sağlanmış olur,  ya da yara ameliyata hazırlanır. Cerrahi tedavi serbest deri nakli, veya çevre dokuların kaydırılması ile yaranın kapatılmasından oluşur. Ameliyat öncesi hazırlık başarı için şarttır ve aynı önlemler ameliyat sonrası da devam etmelidir.

 

Varis Ülserleri

Varis Ülserleri: Varis hastalığının çok ileri dönemlerinde dolaşım bozulmasına ve dokuların kanlanamamasına bağlı olarak bacaklarda yaralar oluşabilir. Tedavi dolaşım bozukluğunun düzeltilmesi, bacağın yükseltilerek dinlendirilmesi, uygun pansumanlar ve tüm bunlardan sonra gerekirse cerrahi girişimdir. Cerrahi genellikle serbest deri nakillerinden ibarettir, ancak tüm ameliyatlar öncesi önlemler ve tedaviler ameliyat sonrası da devam etmelidir. Aksi takdirde sorunun tekrarlanması kaçınılmazdır.

 

Radyasyon Yaraları

Radyasyon yaraları: Bazen radyasyon kazalarına bağlı yaralanmalarla, ancak çoğunlukla radyo terapi gören hastalarda yan etki olarak oluşan ve son derece güç iyileşen yaralardır. Bu bölgeyi besleyen damarlarda da radyasyon yanıkları oluştuğundan yara iyileşmesini sağlayacak hücre ve sıvıların bu bölgeye ulaşması hemen hemen imkansızdır. Yine aynı nedenle başka bölgelerden nakledilen dokuların radyasyon yaralı bölgeye kaynaması da çok zor gerçekleşir. Dolaşımını bir başka bölgeden sağlayan saplı yada serbest doku transferleri (flaplar) ile onarım yapılması bu konuda uygulanabilecek tek cerrahi tedavi gibidir. Radyoterapi teknolojisindeki gelişmeler ve bilinçli kullanım ile son yıllarda giderek az görülmektedir. (ÖRNEK)