10-EL CERRAHİSİ

Doğuştan El Anomalileri

Doğuştan El Anomalileri: Elin doğuştan olan şekil bozukluklarını cerrahi yöntemlerle kısmen ya da tamamen düzeltilmesidir. Bunlar parmak eksiklikleri veya fazlalıkları, el ve parmak asimetrileri, elin ya da ön kolun kısmi gelişme kusurları, parmak kısalıkları, parmaklar arası yapışıklıklar (sindaktilki) ve buna benzer kusurlar olabilir. Çocuk doğar doğmaz tedavi planlanmalı ve deformitenin cinsine göre değişen zamanlamayla tedavisi gerçekleştirilmelidir. (ÖRNEK)

 

El Yaralanmalarında Acil Cerrahi veya Sekellerin Düzeltilmesi

El Yaralanmaları: El yaralanmaları acil olarak ya da geç dönem sekellerle başvurmalarına göre iki grupta incelenebilir. Çoğunlukla iş kazaları sonucu oluşurlar. Bu konuda tecrübesi olan hekimlerce uygun koşullarda tedavi edilen acil yaralanma başvurularında sonuç hemen her zaman mükemmeldir. Tedavi edilmemiş, veya yanlış tedavi edilmiş olgularda ise hastalar sekeller ile baş vurur. Bu durumda sadece yaralanma sonucu oluşan hasarla değil, kendi kendine oluşan iyileşme süreci ile ortaya çıkan, eklem sertleşmeleri, kirişlerin geri çekilme ve kısalmaları, sinirlerin onarılmaması sonucu oluşan his ve hareket kusurları, kasların çalışmaması sonucu oluşan hareket zayıflıkları ile de ilgilenilmesi gerekir. Bu ise tedavi başarısını olumsuz etkiler. Hem doğuştan, hem de sonradan oluşan el sorunlarının cerrahi tedavisini takiben uygulanacak fizyoterapi ve hastanın ameliyat sonrası yapılanları anlayarak tedavi sürecinde ekip ile işbirliği yapması başarı açısından mutlak gereklidir. (ÖRNEK)